MİKRO RETAIL

MİKRO RETAIL Mağaza market yönetimi komplike ve kesintisiz bir süreç

Market ve mağazaların farklı ihtiyaçlarının tek bir otomasyon sistemi ile karşılanması amacı ile hazırlanmış RETAIL9000 Perakende Satış Otomasyon Yönetim Sistemi; POS satışlardan muhasebeye kadar işletmenin tüm ticari ve finansal hareketlerini program içerisinde gerçekleştirecek, işletmeye özel bir model oluşturulmasına dayanan ve bilginin analiz edilerek bir karar destek sistemine dönüşmesini sağlayan yönetim mimarisidir.

e-FATURA MODÜLÜ

Türkiye’de 397 Sıra No.lu VUK ile hayata geçirilen e-Fatura; kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, veri format ve standardı (UBL-TR) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. Mikro e-Fatura modülü; e-Fatura alım/gönderim işlemlerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan e-Fatura Portalı, Entegrasyon ve Özel Entegrasyon olmak üzere üç yönteme de hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

e-DEFTER

Mikro e-Defter uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerini, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlayabilir ve oluşan dosyayı elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilirsiniz. Böylece, defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapabilirsiniz.

PROMOSYON

RETAIL ve Ticari programlarımız ile entegre çalışacak şekilde geliştirilen PROMOSYON programı ile stok, cari, mağaza ve ödeme detaylarına göre promosyonlar tanımlayabilir ve raporlayabilirsiniz.

e-SERVİS

Mikro’nun yeni nesil ürünü e-Servis hizmetinizde; Mikro e-Servis, Windows Client tarafında sizin belirlemiş olduğunuz zaman aralıklarıyla tüm e-Fatura kapsamındaki firma bilgilerini ortak veri tabanına kaydeder. Ayrıca kullanmış olduğunuz tüm firmalarınızın veri tabanlarında kayıtlı olan cari kartlarınızın e-Fatura kullanımını ve Alias bilgilerini de otomatik olarak sizin yerinize zahmetsizce günceller. Web service tarafında ise, örneğin perakende satış sistemlerinin (POS) ya da e-Tticaret uygulamalarının VKN (Vergi Kimlik Numarası) sorgulamalarına da imkan vererek e-Fatura’ya tabi olan firma bilgilerine anında ulaşmalarına imkan sunmaktadır. Bu sayede kullanıcı hatalarının da önlemesine yardımcı olmaktadır.

MİKROSHOP

MİKROSHOP - MAĞAZA SATIŞ VE YÖNETİMİ Günümüz rekabet koşullarında her sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de koşulsuz müşteri memnuniyetini oluşturmak gereklilik olmaktan çıkmış, olmazsa olmaz kavramların başında gelmektedir. Hitap ettiği sektörlerdeki yenilik ve gelişmeleri yakinen takip eden Mikro Yazılımevi perakende sektörü için geliştirdiği MİKROSHOP ile; mağazacılık anlayışına yeni bir bakış açısı getirmektedir. Dokunmatik ekranda programı kullanma esnekliğini sunan MİKROSHOP programı ile ekran üzerinden tüm hareketlerinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi; normal ekranda mouse destekli olarak da kullanabilirsiniz.

AVM9000

Alış veriş merkezleri için geliştirilmiş olan AVM9000 programımızla alış veriş merkezlerindeki tüm bağımsız alanların ve ortak alanların her türlü detayını tanımlayabilir ve takip edilebilirsiniz AVM9000 programını ERP paketimize entegre çalıştırıldığında; stoktan satın almaya, hizmet-masraf yönetiminden demirbaş yönetimine, finanstan muhasebeye, karar destek yönetiminden personel yönetimine, insan kaynakları yönetiminden servis bakım yönetimine kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilmiştir.

RETAIL9000

Mağaza market yönetimi komplike ve kesintisiz bir süreç... Market ve mağazaların farklı ihtiyaçlarının tek bir otomasyon sistemi ile karşılanması amacı ile hazırlanmış RETAIL9000 Perakende Satış Otomasyon Yönetim Sistemi; POS satışlardan muhasebeye kadar işletmenin tüm ticari ve finansal hareketlerini program içerisinde gerçekleştirecek, işletmeye özel bir model oluşturulmasına dayanan ve bilginin analiz edilerek bir karar destek sistemine dönüşmesini sağlayan yönetim mimarisidir.

STANDART OFİS

OFİS, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri ile (POS`larla) arka ofisin konuşabilmesini sağlayan, terazi, fiyatgör vs. gibi mağaza ekipmanları ile haberleşen, arka ticari işletmenin faaliyetlerine ilişkin tüm soruları yanıtlayabilen, entegre yapısı ile ürün ailesinin diğer elemanları ile birlikte çalışan (muhasebe, personel gibi) ve böylece perakendeci işletmenin tüm ihtiyaçlarına sistematik bir yapıda cevap veren otomasyon sistemidir. Piyasadaki tüm onaylı POS`larla ve PC POS`lar üzerinde kurulacak MİKSHOP ile haberleşmeyi sağlar.

STANDART OFİS e-FATURA MODÜLÜ

Türkiye’de 397 Sıra No.lu VUK ile hayata geçirilen e-Fatura; kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, veri format ve standardı (UBL-TR) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. Mikro e-Fatura modülü; e-Fatura alım/gönderim işlemlerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan e-Fatura Portalı, Entegrasyon ve Özel Entegrasyon olmak üzere üç yönteme de hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

STANDART OFİS e-DEFTER

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin www.edefter.gov.tr sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

STANDART MİKSHOP

MİKSHOP - MAĞAZA SATIŞ VE YÖNETİMİ Günümüz rekabet koşullarında her sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de koşulsuz müşteri memnuniyetini oluşturmak gereklilik olmaktan çıkmış, olmazsa olmaz kavramların başında gelmektedir. Hitap ettiği sektörlerdeki yenilik ve gelişmeleri yakinen takip eden Mikro Yazılımevi perakende sektörü için geliştirdiği MİKSHOP ile; mağazacılık anlayışına yeni bir bakış açısı getirmektedir. Dokunmatik ekranda programı kullanma esnekliğini sunan MİKSHOP programı ile ekran üzerinden tüm hareketlerinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi, normal ekranda mouse destekli olarak da kullanabilirsiniz.

STANDART EKO OFİS

Eko Ofis, tek şubeli mağaza ve marketlerde satış noktası terminalleri ile (POS`larla) arka ofisin konuşabilmesini sağlayan, terazi, fiyat gör vs. gibi mağaza ekipmanları ile haberleşen, ticari işletmenin faaliyetlerine ilişkin tüm soruları yanıtlayabilen yapısı ile işletmenin ihtiyaçlarına sistematik bir yapıda cevap veren otomasyon sistemidir. Stok, hizmet, masraf, satın alma, satış, finans modülleri ile bir programdan beklenen standart işlevselliğin yanı sıra Eko Ofis, e-Ticaret entegrasyonu gerçekleştirebilen, sanal mağazaları haberleştirebilen, anlık stok bilgisi tutabilen, ürün bilgisi gönderebilen, satış ve tahsilat işlemlerini takip edebilen perakende yazılım ürünüdür.

MİKRO RETAIL DEMO TALEP EDİN